Từ năm học 2023-2024, chương trình chất lượng cao đổi tên thành chương trình Tiếng Anh (áp dụng từ K14)

Năm 2023-2024, 2 ngành chất lượng cao của Trường Đại học Công nghệ Đông Á chuyển tên thành Ngành Quản trị kinh doanh đào tạo bằng tiếng Anh và Công nghệ Thông tin đào tạo bằng tiếng Anh.

chuong-trinh-QTKD_CNTT-bang-tieng-Anh-Truong-Dai-hoc-Cong-nghe-Dong-A
Chương trình Quản trị kinh doanh/Công nghệ Thông tin bằng Tiếng Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 và thông tư số 17/2021 (quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học) không có khái niệm chương trình đào tạo chất lượng cao, chỉ có một chuẩn chương trình đào tạo. Việc bãi bỏ này nhằm thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018.

Thông tư ban hành có hiệu lực từ ngày 1/12/2023. Như vậy, Trong năm học 2023-2024, Hệ chất lượng cao của Trường Đại học Công nghệ Đông Á sẽ đổi tên thành Chương trình Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng AnhChương trình Công nghệ Thông tin bằng tiếng Anh.

Lưu ý: Áp dụng cho khóa mới từ Khóa K14, như vậy các khóa cũ tên không đổi.

Tham khảo:

Thông tin tuyển sinh chương trình Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh

Thông tin tuyển sinh chương trình Công nghệ Thông tin bằng tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *