Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị Marketing Trường Đại học Công nghệ Đông Á 2024-2025

Trường Đại học Công nghệ Đông Á mở thêm ngành Quản trị Marketing

Trong những năm qua Trường Đại học Công nghệ Đông Á luôn nằm trong top các Trường Đại học đào tạo chuyên ngành Marketing hệ đại trà, từ năm 2024, Nhà trường mở thêm ngành Quản trị Marketing đào tạo bằng tiếng Anh. 

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ngành Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á sẽ học những gì?

Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị Marketing bằng tiếng Anh

Khung chương trình ngành Quản trị Marketing bằng tiếng Anh

Khung chương trình chương trình đào tạo chi tiết ngành Quản trị Marketing bằng tiếng Anh tại Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á:

Ngành Quản trị Marketing (bằng tiếng Anh) 
TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ   Số tín chỉ Số giờ tự học Điều kiện tiên quyết Học kỳ   
LT, BT TH ĐAMH/BTL KLTN/ ĐATN/TT
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 43 0 0 0 0 0
FLE1226 Tiếng Anh cơ bản 1 (Basic English 1) 4 1
FLE1227 Tiếng Anh cơ bản 2 (Basic English 2) 4 FLE1226 1
FLE1228 Tiếng Anh cơ bản 3 (Basic English 3) 4 FLE1227 1
SSHE1207 Kỹ năng mềm (Soft Skills) 3 1
SHH1201 Triết học Mác – Lênin (Marxist-Leninist Philosophy) 2 1
FLE1235 Tiếng Anh học thuật 1 (Academic English 1) 4 2
FLE1236 Tiếng Anh học thuật 2 (Academic English 2) 4 FLE1235 2
FLE1237 Tiếng Anh học thuật 3 (Academic English 3) 4 FLE1236 2
SHH1202 Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Marxist-Leninist Political Economy) 2 SHH1201 2
BM1207 Tin học đại cương (Basic Informatics) 3 2
SHH1203 Chủ nghĩa xã hội khoa học (Science Socialism) 2 SHH1201, SHH1202 3
BM1208 Toán cao cấp (Advanced Mathematics) 3 4
SHH1204 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (History of the Communist Party of Vietnam) 2 4
SHH1205 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Thought) 2 5
PE1224 Giáo  dục thể chất (Physical Education)
MIL1225 Giáo dục Quốc phòng và An ninh (National Defense and Security Education)
II KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 24
BM2201 Kinh tế vi mô (Microeconomics) 3 2
BM2202 Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) 3 3
BM2206 Quản trị học (Principles of Management) 3 3
BM2203 Nguyên lý Kế toán (Principles of Accounting) 3 3
BM2207 Tài chính học (Principles of Finance) 3 3
BM2208 Pháp luật Kinh doanh (Business Law) 3 3
BM2204 Hành vi Tổ chức (Organizational Behavior) 3 BM2206 4
BM2205 Marketing Căn bản (Principles of Marketing) 3 BM2201, BM2202 4
III KIÊN THỨC CHUYÊN NGÀNH 63
BM3201 Kế toán Tài chính (Financial Accounting) 3  BM2203 4
BM3203 Thực tập nghề nghiệp 1(Internship 1) 3 BM2203, BM2205, BM2206  4
BM3213 Kinh doanh Quốc tế (International Business) 3 BM2201, BM2202 4
BM3205 Truyền thông trong Kinh doanh (Business Communication) 3 5
BM3206 Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp
(Corporate Social Responsibility)
3 BM2206 5
BM3209 Hệ thống Thông tin Quản lý
(Management Information System)
3 BM1207, BM2206  5
BM3212 Quản trị Nguồn nhân lực
(Human Resource Management)
3 BM2206 5
BM3216 Quản trị Chiến lược (Strategic Management) 3 BM2206  5
Nghiên cứu thị trường
(Marketing research)
3 6
Truyền thông Marketing tích hợp (Integrated Marketing Communications) 3 6
Quản trị thương hiệu (Brand management) 3 6
Tiếp thị liên kết điện tử (Digital marketing) 3 6
BM3214 Thực tập nghề nghiệp 2(Internship 2) 3 BM3203,BM3212, BM2205 6
BM3218 Lãnh đạo (Leadership) 3 6
BM3219 Khởi sự Kinh doanh (Entrepreneurship) 3 BM3216 6
Hành vi người tiêu dùng (Consumer behavior) 3 7
Quản trị bán hàng (Sale management) 3 7
BM3220 Quản lý chuỗi cung ứng (Supply chain management) 3 BM2206 7
Truyền thông xã hội (Social Marketing) 3 7
Sinh viên chọn 2 trong 5 học phần 6
Service Marketing (Marketing Dịch vụ) 3 7
Marketing quốc tế
(International marketing)
3 7
BM3217 Quản trị nhân tài (Talent management) 3 BM3212 7
Creative Advertising Development (Phát triển Quảng cáo sáng tạo) 3 7
Quảng cáo trực tuyến (Online advertising) 3 7
IV 12 THỰC TẬP CUỐI KHOÁ VÀ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 12
BM4202 Khóa luận tốt nghiệp (Graduate thessis) 9 8
BM4201 Thực tập nghề nghiệp 3 (Internship 3) 3 8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 142

Như vậy, với chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh ngành Quản trị Marketing, sinh viên sẽ được học đầy đủ các kiến thức từ Kiến thức từ chương trình đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành. Các môn học đều là những ngành học thực tiễn theo xu hướng của Ngành Marketing hiện nay như: Nghiên cứu thị trường, Truyền thông Marketing tích hợp, tiếp thị liên kết điện tử, Quản trị bán hàng, Truyền thông mạng xã hội, Quảng cáo trực tuyến,…

Xem thêm: Đăng ký học bổng chương trình học tập và trải nghiệm tại Malaysia 

Xem thêm: Trường Đại học Công nghệ Đông Á – Môi trường học với nhiều hoạt động ngoại khóa cho sinh viên phát triển

Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á

Đường Trịnh Văn Bô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline: 0243.555.2008 hoặc 024.2236.5888

Email: tuyensinh@eaut.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/dhcnDongA/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *