Cơ hội du học trong tầm tay

Du học là cơ hội lớn giúp sinh viên mở mang kiến thức và có được nghề nghiệp tốt trong tương lai. Tuy nhiên, đáp ứng những yêu cầu gắt gao về học lực, khả năng ngoại ngữ hay thành tích hoạt động xã hội v.v… để xin học bổng có giá trị là không hề đơn giản. Nắm bắt được vấn đề này, Viện ĐT&HTQT định hướng và hỗ trợ tìm ra con đường du học phù hợp nhất với năng lực của từng cá nhân sinh viên để giúp các bạn đạt được ước mơ của mình.
Du học không chỉ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với sinh viên mà còn giúp sinh viên có được rất nhiều lợi ích, như nâng cao giá trị bằng cấp và nâng cao cơ hội việc làm,…

Hiện nay Viện ĐT&HTQT đã mở rộng kết nối với các đối tác ở nhiều quốc gia. Sinh viên sẽ có nhiều sự lựa chọn du học tại các quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới. Các chương trình hợp tác được đưa vào triển khai theo lộ trình chi tiết dựa trên việc xác định rõ mục tiêu đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên. Từ đó, sinh viên sẽ có cơ hội du học với chương trình chuyển tiếp 2+2 hay 3+1 dựa trên sự công nhận và chuyển đổi tín chỉ giữa Trường Đại học Công nghệ Đông Á và các trường đại học hàng đầu tại Anh, Mỹ, Canada, Úc… Hình thức du học bán phần này tiết kiệm được 60% chi phí nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng đào tạo và bằng cấp. Sinh viên được cấp bằng trực tiếp từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Thêm vào đó, quỹ học bổng hấp dẫn sẽ tiếp thêm động lực cho sinh viên trên con đường hiện thực hoá ước mơ du học..

Studying abroad offers students a valuable opportunity to expand their knowledge and secure a bright future. However, obtaining scholarships requires meeting rigorous criteria in academic performance, language proficiency, and social involvement. To address this challenge, the International Education and Cooperation Institute provides guidance and support to help students find the most suitable study abroad path that aligns with their abilities and helps them fulfill their aspirations.
Studying abroad is an amazing experience for students that brings many benefits. It not only boosts academic credentials but also opens up better job opportunities and helps students grow personally.
Currently, the International Training and Cooperation Institute has expanded its partnerships with various countries. Students now have a wide range of study abroad options in leading countries around the world. Collaborative programs are implemented with detailed plans based on clear training objectives and career orientations for students. As a result, students have the opportunity to study abroad through 2+2 or 3+1 transfer programs, which recognize and convert credits between East Asia University of Technology and top universities in the UK, US, Canada, Australia, and more. This partial study abroad option saves 60% of the costs while ensuring quality education and degree recognition. Students receive degrees directly from leading universities worldwide. Additionally, attractive scholarships provide further motivation for students on their journey to realizing their study abroad dreams.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *