Sĩ số vàng

Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế áp dụng “sĩ số vàng” trong từng lớp học thuộc Chương trình Chất lượng cao, hướng đến một môi trường giáo dục ưu việt cho sinh viên:

📌Cam kết sĩ số không quá 30 học viên/lớp.

📌Vị trí ngồi được bố trí hợp lý, khoa học, giúp giảng viên và sinh viên dễ dàng tương tác trong quá trình học.

📌 Không gian rộng rãi, thoáng mát phù hợp cho hoạt động học tập và nghiên cứu của sinh viên, giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến ​​thức.

📌 Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, trang thiết bị giảng dạy chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu học tập, thực hành, nghiên cứu và giải trí của sinh viên.

Sĩ số vàng ở các lớp học của chương trình Chất lượng cao giúp cho việc học có thể diễn ra đa chiều theo hướng gia tăng sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên và giữa sinh viên với nhau, từ đó khơi gợi sự tích cực, chủ động trong học tập, trao đổi thắc mắc với bạn bè và thầy cô. Từ đó, sinh viên có thể học hỏi, áp dụng phương pháp học tập phù hợp với bản thân để chiếm lĩnh tri thức ngành nghề đang theo học một cách sáng tạo và sâu sắc, cũng như gia tăng việc thảo luận với giảng viên, hay bạn bè cùng học để nâng cao kiến thức giúp các bạn sinh viên hoàn thiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tập và cả khi đi làm sau khi ra trường. 

Viện ĐT&HTQT luôn tập trung và chú trọng nâng cao chất lượng môi trường học tập như đầu tư, xây dựng tạo nên một không gian học tập năng động, sáng tạo tích hợp (không gian học tập chung, không gian giao lưu học tập học nhóm, không gian nghỉ ngơi vui chơi…) trong trường học nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của sinh viên trong việc học tập, nghiên cứu. Bên cạnh đó, không gian lớp học hiện đại, thoáng mát, yên tĩnh, có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập là điều kiện cần thiết để có thể tiến hành học sâu và đạt kết quả học tập tốt hơn.

Golden Class Size

International Training and Cooperation Institute (ITCI) applies the “golden class size” in each class of the High-Quality Program, aiming to create an excellent educational environment for students:

📌 Commitment to a class size of no more than 30 students.

📌 Proper seating arrangement that facilitates interaction between teachers and students during the learning process.

📌 Spacious and well-ventilated classrooms suitable for studying and research, enabling students to easily absorb knowledge.

📌 Internationally standard facilities, high-quality teaching equipment that meets all learning, practical, research, and entertainment needs of students.

The golden class size in the High-Quality Program allows for multidimensional learning with increased interaction between teachers and students, as well as among students themselves. This stimulates active and proactive learning, exchanging doubts and questions with peers and teachers. Students can learn, apply appropriate learning methods, and master the knowledge of their chosen profession creatively and deeply. It also promotes discussions with teachers and classmates to enhance knowledge, improve skills, and accumulate experience throughout the learning process and in their future careers.

ITCI always focuses on and emphasizes the improvement of the learning environment. Investments and constructions are made to create a dynamic and integrated learning space (common study areas, group study spaces, recreational areas, etc.) within the school to meet all the needs of students in studying and research. Additionally, modern, well-ventilated, quiet classrooms equipped with state-of-the-art facilities are essential conditions for conducting in-depth studies and achieving better learning outcomes.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *