[:vi]Viện Đào Tạo và Hợp Tác Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Polyco Group, Đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 024.6262.7779

Email: info.itci@eaut.edu.vn

 

[:en] International Training and Cooperation Institute

Address: 5th floor, Polyco Group Building, Tran Huu Duc Street, Nam Tu Liem District, Ha Noi City

Phone: (+84) 24.6262.7779

Email: info.itci@eaut.edu.vn

[:]