Viện Đào Tạo và Hợp Tác Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Polyco Group, Đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 024.6262.7779

Email: info.itci@eaut.edu.vn